HİPERTANSİYON VE EGZERSİZ

Tansiyon Nedir?

Tansiyonu kısaca kan basıncı olarak tanımlayabiliriz. Damarlarınızdaki kan, dolaşım sırasında bir basınç oluşturur. Bu basınç alınan gıda, yapı- lan iş ve harcanan güçle bağlantılı olarak gün içinde küçük değişiklikler gösterebilir.

Kan basıncı (veya tansiyon) iki ölçümle ifade edilir:

 • Sistolik basınç (büyük tansiyon)
 • Diyastolik basınç (küçük tansiyon)

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Nedir?

Gün içinde kan basıncının belirli bir süre yüksek olması, yüksek tan- siyon (hipertansiyon) olarak tanımlanır. Tansiyon milimetre civa (mmHg) olarak ifade edilir. Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 120 mmHg ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 80 mmHg olması en uygun tan- siyon değeridir. Kan basıncının 120-129/80-84 mmHg olması normal, 130- 139/85-89 mmHg olması yüksek normal tansiyan olarak adlandırılır. Kan basıncının 140/90 mmHg’nın üzerinde olması hipertansiyondur.

Ülkemizde hipertansiyon oldukça yaygın bir problemdir. Erişkin her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon vardır. Kadınlarda erkeklerden daha sık- tır. Türkiye’de hipertansiflerin önemli bir kısmı (% 53), ekonomik olarak üretken çağ kabul edilen orta yaş grubundadır. Ülkemizde nüfus yapısının daha çok genç olduğu dikkate alındığında, 30 yaş altında görülen hiper- tansiyon sıklığı (% 12) ihmal edilmeyecek düzeydedir. Altmış yaşın üzerin- de hipertansiyon görülme sıklığı % 60-80’lere kadar yükselmektedir. Ülkemizde, hipertansiyon görülme sıklığı yüksek olmasına rağmen, hastaların sadece %40’ı bunun farkındadır.

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Kan basıncı tansiyon aleti ile ölçülür. Tansiyonun doğru ölçülmesi için şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Ölçümden kısa süre önce sigara veya kahve içilmemiş olmalı.
 • Kişi dinlenmiş olmalı.
 • Ölçüm sırasında manşan kalp seviyesinde tutulmalı.
 • Ölçüm cihazının manşonu uygun boyutta olmalı.

            ♥ Ailenizde yüksek tansiyon varsa,
            ♥ Yaşınız 40’ın üzerindeyse,
            ♥ Şişmansanız,
            ♥ Sigara içiyorsanız,
            ♥ Şeker hastası iseniz ve ailenizde şeker hastası varsa,
            ♥ Gebe iseniz,

Tansiyonunuzu sık aralıklarla ölçtürünüz

Yüksek Tansiyon Nelere Yol Açar?

Yüksek tansiyon sinsi bir hastalıktır. Bu özelliğinden ötürü her yaşta görülebilir. Belirti vermeden ortaya çıkar. Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

 • Kalp hastalığı,
 • Felç,
 • Boyun ve bacak damarlarında tıkanma,
 • Kalp yetmezliği,
 • Böbrek hastalığı,
 • Görme kaybı.

Yüksek Tansiyonla Başa Çıkabilmek Için Ne Yapmalı?

Tansiyon yüksekliği olan bütün hastalara yaşam tarzı ile ilgili değişik- likler önerilmektedir.

 • Kişi sağlıklı olduğu kiloyu bilmeli ve o kiloda kalmalıdır. Vücut küt- le indeksiniz (vücut ağırlığı/boy2) 25 kg/m2’nin üzerinde ise kilo vermeniz gerekir (Vücut kütle indeksi, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır).
 • Tuz tüketimi kısıtlanmalıdır.
 • Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.
 • Meyve ve sebze tüketimi artırılmalı, doymuş ve total yağ tüketimi azaltılmalıdır.
 • İlaçlar düzenli alınmalıdır.
 • Sigaradan kullanımına son
 • Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalıdır.

Egzersiz ve Yüksek Tansiyon

Kan basıncı ilaçlar ile kontrol altına alındıktan son- ra, egzersiz programına başlanabilir.

Düzenli Egzersizin Faydası Nedir?

 • Kullanılan ilacın dozunu azaltabilir veya ilaca gereksinimi ortadan kaldırabilir.
 • Kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
 • Kişiyi enerjik kılar; stresi azaltır.
 • Kilo vermeye yardımcı
 • Kasları ve kemikleri güçlendirir.
 • Yaşam kalitesini artırır.
 • Düzenli egzersiz kan basıncını azaltır. Araştırmalar düzenli egzersizin hafif ve orta derecede hipertansiyonda kan basıncını ortalama 10 mmHg düşürdüğünü göstermektedir. Bu miktar kan basıncı ilaçları ile elde edilen etki ile Ancak uzun dönemde sağlanacak faydalar çok daha fazladır.

Orta yoğunluktaki egzersizin ağır yoğunluktaki egzersize göre kan ba- sıncını daha etkin düzeyde düşürebildiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış- tır.

Nasıl Bir Egzersiz Programı Uygulanır?

Orta ve ağır derecede egzersiz programlarına başlamadan önce risk analizi yapılması ve ön bir egzersiz testinden geçilmesi gerekir.

Aerobik aktiviteler, yüksek kan basıncınızı kontrol etmenizi sağlar. Es- neklik (germe) ve kuvvetlendirme egzersizleri ise egzersiz programının önemli bir parçasıdır.

Egzersiz Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Önce ısınma egzersizleri (10-15 dakika) yapılmalıdır.
 • Isınma ve soğuma sırasında esneklik egzersizleri yapılmalıdır.
 • Egzersiz yapılırken kalp atım hızı

(Kalp atım hızı sayılarak veya kalp atım hızını gösteren aletler kullanılarak izlenebilir)

 • Yapmaktan zevk alınan aktiviteler, grup halinde uygulanmalıdır.
 • Egzersizlerin sonunda aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalıdır (5-10 dakika soğuma).
 • Egzersiz sırasında nefes tutulmamalıdır. Egzersiz sırasında nefesi tutmak, kanın kalbe geri dönüşünü azaltır.

Aerobik Egzersizler

Kalp hızını veya nefes alış verişini hızlandıran uzun süreli hareketler, aerobik (oksijen alarak yapılan) egzersizler olarak düşünülür. Merdiven çıkma, yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme ve yüzme aerobik aktivitelere örnek olarak verilebilir.

Yürüyüş: Organizmanın temel fiziksel aktivitesidir. Herkes tarafından, her zaman ve her yerde yapılabilir. Yürüyüş, bacaklarda kan dolaşımını artırır ve kalp kasını kuvvetlendirir. Kemik ve kaslar için çok az yaralanma riski oluşturur. Hızlı ve tempolu yürüyüş aerobik egzersizdir. Hızlı adımlarla yürüyüş, aynı mesafede, en az koşu kadar kalori yakar. Bu aktiviteden yeterince yarar sağlayabilmek için, uzun süre yürümek gerekir. Uygun ayakkabılar ile günde en az bir saat yürümek önerilir.

Koşu: Kasların ve kalp-solunum sisteminin kapasitesini dereceli olarak güçlendiren bir fiziksel aktivitedir. Yaralanmalardan korunmak için bilinçli bir programın uygulanması gerekir. 40 yaş üzeri iseniz, spor geçmişiniz olsa bile bir hekim kontrolünden geçerek ve düzenli bir antrenman progra- mı uygulamalısınız. Programları uygularken fizyoterapiste danışmalısınız. Fizyoterapistin denetimi ile çalışmanız egzersizin daha etkili ve güvenli olmasını sağlar.

Yüzme: Koşu gibi, yüzmeye de dereceli olarak başlamak gerekir. Baş- langıçta en fazla 500 m yüzülür ve dinlenilir. Mesafe azar azar artırılır. Ha- vuz kurallarına ve güvenlik tedbirlerine dikkat

edilmesi gerekir. Bu pek doğal olarak kişinin fonksiyonel egzersiz kapasitesine bağlıdır. Ör- neğin 500 m, bazıları için yeterli olurken bazı ki- şiler için ulaşılmazdır.

Bisiklet: Bisiklet, bacakları ve ayakları, vücu- dun ağırlığından kurtaran bir koşulda uygulanır. Bacaklar, koşudakinden çok daha az yaralanma ve burkulma riski ile karşı karşıyadır. Bisiklet

çevirme kalp-solunum kapasitesinin geliştirilmesi için önerilir. Evde sabit bisiklet kullanımı, bacak, uyluk ve kalça kaslarınızı çalıştırır. Katedilen me- safeyi ve egzersiz yapan kişinin nabız sayısını gösteren sabit bisikletler, evde kullanıma en uygun olanlarıdır. Diğer sporları yapma olanağınız yok- sa, evde sabit bisiklet kullanımı çok iyi bir çözüm olabilir.

 • Aerobik tipteki egzersizler, haftanın çoğu gününde, her seferinde en az 30 dakika olarak uygulanmalıdır.
 • Eğer bir seferde bu kadar zaman ayrılamıyorsa, aktivite süresi gün içinde daha kısa sürelere bölünebilir.
 • Egzersizi düşük-orta düzeyde ve tahmini en yüksek kalp hızında (220-yaş) [%60-80’inde] yapınız. Bu seviyenin düzenlenmesinde fizyote- rapisten yardım alınmalıdır.

Esneklik (Germe) Egzersizleri

Farklı kas gruplarını içeren germe egzersizleri uygulanabilir. Kas, ger- gin bir pozisyonda 10-20 saniye süre ile tutulur. Esnekliği az olan kas grupları için bu hareketler, 60 saniye süre ile uygulandığında, o kas gru- bunun esnekliğinde zamanla bir artış sağlanabilir.

Kuvvetlendirme  Egzersizleri

Dirençli egzersizler (ağırlık kaldırma gibi), genellikle hipertansiyonu olan kişilere önerilmez. Uygun olduğunda, kuvvetlendirme egzersizlerinin kalp-dolaşım dayanıklılığını güçlendiren, aerobik egzersizlerle birlikte kul- lanılması önerilmektedir. Kişinin duruşu, kaldırdığı ağırlık miktarı mutlaka takip edilmelidir. Egzersizler sırasında nefesin tutulmaması gerekir.

Günlük Yaşamla İlgili İpuçları

 • İşyerinize giderken araba ile gitmek yerine yürüyün veya otobüsten bir veya iki durak önce ininiz.
 • İşyerine geldiğinizde arabanızı park yerinin en uzak bölgesine park ederek yürüyünüz
 • Sizinle birlikte egzersiz yapacak birini bulun. Bu sayede daha istekli egzersiz yapabilirsiniz.
 • Asansör kullanmak yerine merdivenlerden inip çıkınız.
 • Egzersiz sırasında aşağıdaki uyarıcı belirtilerden birini hissettiğinizde, hemen egzersizi bırakınız ve doktorunuza başvurunuz:

            ♥  Göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi,
            ♥  Baş dönmesi veya bayılma,
            ♥  Kol veya çenenizde ağrı,
            ♥  Ciddi nefes alamama hissi,
            ♥  Düzensiz kalp atımı,
            ♥  Aşırı yorgunluk

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ:

1- Sigarayı bırakmak

    * Sigara içmek ve pasif sigara içiciliği, kalp damar hastalığı oluşumu için risk faktörüdür.O halde sigarayı bırakma veya çevresinde  sigara içilmesine izin vermemekle, inme (felç) ve kalp krizi dahil çok sayıda kalp damar hastalığının önlenmesinde önlemli bir adım atılmış olur.

    * Bir adet sigara, tansiyonda 15 dakikadan uzun süre devam eden ani bir yükselmeye neden olur. Bu özellikle çok sigara içenlerde daha belirgin bulunmuştur. O halde sigarayı bırakmak tansiyonunun ani yükselmelerini önleyecektir.

2- Alkol tüketimini azaltmak veya kesmek

   * Alkol tüketimi ile kan basıncı yüksekliği ve tansiyon hastalığının görülme sıklığı arasındaki ilişki doğrusaldır. Ayrıca yüksek yüzeyde alkol tüketimi felç(inme) riskine neden olur.O halde tansiyon hastası olmamak  veya  tansiyon hastalığına bağlı felç olmamak için alkolden uzak durulmalıdır.

    * Alkol, tansiyon tedavi ilacının etkisini azaltır. Aşırı alkol tüketimi (günde 5 veya daha fazla standart kadeh) ve ani alkol yoksunluğu kan basıncında artışa neden olur. Alkol tüketimini azaltma çalışmaları, büyük ve küçük kan basıncı değerlerinde anlamlı bir azalmaya neden olur.İnsan tüm zevklerden daha değerlidir, çünkü sağlıklı yaşam olmaz ise onlar da olmaz. O halde sağlığımız için alkol almamaya özen gösterilmelidir.


KAYNAKLAR 

 1. Choudhury A, Lip Exercise and hypertension. Journal of Human Hypertension. 2005; 19: 585-587.
 2. Whelton SP, Chin A, Xin X, He Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Annals of Internal Medicine. 2002; 136: 493-503.
 3. Cakir H, Pinar Randomized controlled trial on lifestyle modification in hypertensive patients. Western Journal of Nursing Research. 2006; 28: 190-209.
 4. Wallace Exercise in hypertension. Sports Medicine. 2003; 33:585- 598.
 5. Rontoyannis Physical activity and hypertension: an overview. World Review of Nutrition and Dietetics. 2005;94:120-128.