SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
SÜRE
(EN GEÇ)

1

Hekim Seçme (İlk Kayıt) Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Aile Hekimi Talep Dilekçesi 20 dakika

2

Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Aile Hekimi Değişikliği Talep Dilekçesi-Kimlik Fotokopisi 2 Hafta

3

Poliklinik Muayene Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri (18 yaşından küçükler velisi refakatinde) 40 dakika

4

Misafir Hasta Muayenesi Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri (18 yaşından küçükler velisi refakatinde) 40 dakika

5

Sağlık Kurumuna Sevk Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri (18 yaşından küçükler velisi refakatinde) 30 dakika

6

Küçük Cerrahi Müdahale Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri 1 saat

7

Tek Hekim Raporu Yasal T.C.Kimlik Belgesi-(18 yaşından küçükler velisi refakatinde ) 30 dakika

8

Basit Laboratuar Tetkikleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi – Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri(18yaşından küçükler velisi refakatinde) 40 dakika

9

Detaylı Laboratuar Tetkikleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi- Yeşil Kartlılar İçin Sağlık Karneleri(18yaşından küçükler velisi refakatinde) 1 gün

10

Adli İşlemler – Cenaze ve Defin İşlemleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi (Cenaze işlemlerinde vefat eden şahsın yasal kimlik belgesi aile hekimince teslim alınır.) 2 saat

11

İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) Yasal T.C.Kimlik Belgesi 30 dakika

12

Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi 1 saat

13

Ev Ziyareti Yasal T.C.Kimlik Belgesi 1 saat

14

Evde Bakım Hizmetleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi 1 saat

15

Bağışıklama Faaliyetleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi-Varsa daha önceki aşılama bilgilerini gösterir aşı kartı) 30 dakika

16

Aile Planlaması Hizmetleri Yasal T.C.Kimlik Belgesi 30 dakika

17

Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) Eğitimler için belge istenmez. 40 dakika

18

Sürücü Olur Sağlık Raporu (Sürücü Belgesi alabilmek için) Yasal T.C.Kimlik Belgesi-3 adet fotoğraf 30 dakika
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı Dr. Mehmet ŞEKER A.Selim PARLAR
Görev Unvanı Karatay Sağlık Müdürü Kaymakam
Adresi Şükran Mah.Hançerli Sok.NO:28 Kat:2 MERAM Mevlana Cad.No:61 KARATAY
Telefon Numarası Telefon Numarası 332-3507523 332-3506625 332-3506625
Faks Numarası Faks Numarası 332-3507524 332-3526201 332-3526201