VİZYONUMUZ

 

       Bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, bilimsel gelişmeler ışığında, kişiyi geçmişi ve çevresiyle biyopsikososyal yönden bir bütün olarak ele alıp yaşam kalitesini artırmaktır.

MİSYONUMUZ

 

       Sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, kanıta dayalı tıbbı kullanarak, risk faktörlerini de ele alıp, bireye yönelik; peryodik sağlık muayene, aşılama, sağlık eğitimi, tarama ve gerekli danışmanlık hizmetlerini vererek sağlığıyla ilgili kararlarda kişi ile birlikte çalışmaktır.