Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin sağlığını geliştirmek ve hasta olmamalarını sağlamak yani onları hastalıklardan korumaktır. Sağlığımızı etkileyen faktörler; yaşadığınız çevre, kalıtım, bireyin davranışı veya yaşam biçimi, kilo, küresel çevre ( canlı küre), gelir (para), kültür, sosyal ilişkiler, aile ilişkileri, sağlık hizmetlerinden yararlanma, yaş, cinsiyet, iş/meslek, inanç, eğitimdir. Bizler birey olarak Sağlığımızı geliştirmek için; devletin, toplumun, sağlık hizmetlerinin üzerine düşen görevlerine ilave olarak, kişisel becerilerimizi geliştirmemiz gerekmektedir. İnsanlar kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalı ve sağlık düzeylerini daha da iyiye götürmelidirler. Bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki amaç; kendisinin doğru sağlık davranışları kazanması, sağlığını olumsuz etki eden davranışlarından vazgeçip, davranış değişikliği Oluşturan sağlık eğitimi alması ve uygulaması böylece ve sağlığını etkileyebilecek konularda karar süreçlerine aktif katılımlarıdır. Kişinin doğru sağlık davranışları kazanması, kişisel seçim ve sosyal sorumluluklarını geliştirerek kazanabilir. Bunu da Sağlığına yönelik risklerden kendini ve toplumu Koruyarak kazanabilir.

Halkın her bireyinin bilinç düzeyinin arttırılması ve hastalıkları oluşturan risk faktörleri belirlenerek, hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması için sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturacak sağlık eğitimi almalıdırlar.

 

Sağlığımızı Korumak ve Geliştirmemiz için;

1-Aşısı olan  hastalıklardan korunmak  için AŞILANIN

2-Belli sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini azaltmak amacıyla, Yıllık Sağlık Taramanız için, Peryodik sağlık Muayene kontrollerinizi olunuz

3-Sizlerde davranış değişikliği oluşturan danışmanlık ve sağlık eğitimi almadan Sağlığınıza zarar verecek rastgele her türlü ilaç, alternatif tıbbi ürün ve uygulamalardan kaçınınız

4-Hekiminizin Size özel güncel kanıtlara dayalı Risk faktörlerinizi de  dikkate alarak önerdiği Tarama Testlerine girerek, erken teşhis imkanlarından yararlanarak yaşamınızı sürdürünüz.

5-Hastalıklardan korunmak için zararlı alışkanlıklardan (sigara, alkol, uyuşturucu maddeler vs.) uzak durun.

6-Sağlığınızı ve kilonuzu korumak için, yaşamınız boyunca,  size uygun spor ve/veya egzersiz yapmayı unutmayınız.

7-Dengeli beslenmeye (vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak) ve temiz gıda – su tüketimine  dikkat ediniz.

8- Hastalıklardan korunmak için  kişisel hijyenimize  (ağız temizliği el ve vücut temizliği) azami özen gösterelim.

9- Aile bütünlüğünü koruyarak, çocukluk çağı travmatik yaşantılarını önleyerek, ekonomik özgürlüğümüzü kazanarak  ve çoğu hastalığın ana nedeni olan sitresten uzak durarak sağlığımızı koruyabiliriz.

10- Beden, ruh ve çevre ile bir bütün olarak diğer fertlerle sağlıklı, sürdürülebilir, yardımlaşma ve dayanışma içinde olarak  toplum sağlığımıza katkıda bulunuruz. Sağlıklı toplum, kişisel sağlığımızın korunmasında da önemli bir faktördür.

11-Ürettiğimiz atıklardan (biyolojik, kimyasal, endüstriyel); çevremizi, havayı, toprak ve suyumuzu temiz tutarak toplum sağlığını ve dolayısıyla, kişisel sağlığımızı koruyabiliriz.

12-Çalıştığımız iş yerlerinde mesleki risk faktörlerinden korunarak sağlığımızı geliştirebiliriz

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.Hedefimiz; “Minimum Hastalık Riski,Maksimum Sağlık” olmalıdır.

 

 

halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.  Kanuni Sultan Süleyman