RAHİM AĞZI KANSER TARAMASI

Ülkemizde uygulanan Ulusal Servikal Kanser Tarama Programı ile kadınlarımızın rahim ağzı kanserinden ölümlerin azaltılması amaçlanmaktadır. Yetersiz sonuç, smear testi için alınan örneğin yeterli olmaması demektir. Yetersiz sonuç kanser olmadığı anlamına gelmez, sadece tekrar test yaptırılması gerektiğini gösterir. Sonuş yetersiz çıkarsa, tekrar smear testi yapılır. Bu gereklidir, çünkü sonucun yetersiz olması durumunda rahim ağzı kanseri ihtimali ekarte edilemez.

Smear testinin pozitif olması anormal sonuçtur ve rahim ağzında kansere dönüşüm göstermiş ya da göstermeye başlamış hücre olduğunu gösterir. Bu sonuç, kanser tanısı değildir, ancak kişinin ileri değerlendirme için uzman hekime sevk edilmesi gerektiğini gösterir. Uzman hekim rahim ağzını kolposkopi denilen aletle inceleyecek ve gerekli ise buradan parça (biyopsi) alacaktır. Smear testinin negatif olması, normal sonuçtur ve rahim ağzında kansere dönüşmüş ya da dönüşmekte olan hücre bulunmadığı anlamına gelir.

Normal sonuç servikal kanser olmadığını veya ilerde asla olmayacağını garantilemez. 5 yıl sonra tekrar servikal kanser taraması yaptırmanız gerekir.